Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi samlar in namn och epostadress.

Insamling och användning av data

Syftet med den information vi samlar in är att vi skall ha möjlighet att återkomma till er när ni har frågor och behöver hjälp.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in namn och epostadress.

Vad gör vi med informationen?

Syftet med den information vi samlar in är att vi skall ha möjlighet att återkomma till er när ni har frågor och behöver hjälp.

Kommer vi dela vidare din information?

Nej, vi lämnar inte vidare någon information.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi får personuppgifter via e-post och uppgifterna sparas så länge ärendet är aktuellt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge ärendet är aktuellt ligger uppgifterna i våra interna system.

Dina rättigheter

Vill ni att den information vi tagit emot från er via e-post skall tas bort kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd vänligen kontakta oss på faktura@orebrobilbargning.se . Personuppgiftsansvarig är Örebro Bilbärgning AB med organisationsnummer 559045-4467. Adress: Norr Amsberg 301, 781 90 Borlänge. . Telefonummer 019-19 00 00.